Pàgines

diumenge, 10 de novembre del 2013

Un altre conky

A l'anterior entrada explicava com tenir conky no a l'escriptori,  sinó com a panell. Aquí n'hi ha un altre exemple amb algunes modificacions (hora i data a l'esquerra -a la pantalla del meu EEE; per a altres pantalles caldrà jugar una mica amb els espais-, la font amb negreta i amb les velocitats de xarxa, baixada i pujada):

# Overwrite this file if you want to have a permanent setting
# http://conky.sourceforge.net/variables.html
# http://conky.pitstop.free.fr/wiki/index.php5?title=Main_Page
# Easy conky setup with conky manager http://forum.manjaro.org/index.php?topic=5850.0
# | CPU: ${color ffffff}${cpu}%${color}
#avoid flicker
double_buffer yes
    
#own window to run simultanious 2 or more conkys
own_window yes
own_window_type panel
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
    
#borders
draw_borders no
    
#shades
draw_shades no
  
#position
gap_x 0
gap_y 5
alignment top_middle
    
#behaviour
update_interval 1
    
#colour
#default_color  6698FF
default_color  ffffff
default_shade_color ffffff
#own_window_colour 262729
#own_window_colour 2c2c2c
   
#font
use_xft yes
xftfont Source Sans Pro:bold:size=9
    
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
    
#to prevent window from moving
use_spacer none
minimum_size 5000 0
#maximum_size 5000 0
           
TEXT
${alignc}${color ffffff}${time %H:%M}${color} | ${color ffffff}${time %d.%m.%y}${color}                                                            ${color ffffff}${exec uname -a | cut -b 19-27} ${color} | Uptime: ${color ffffff}${uptime_short}${color} | Sistema: ${color ffffff}${fs_free /}${color} | Home: ${color ffffff}${fs_free /home}${color} | ${color ffffff}${exec sensors | grep '°C' | cut -b 16-17}° C${color} | Fan: ${color ffffff}${exec sensors | grep 'RPM' | cut -b 14-17} ${color}    |    RAM: ${color ffffff}${mem} | SWAP: ${color ffffff}${swap} | Down: $color${downspeedf wlan0} KB | Up: $color${upspeedf wlan0} KB
Aquest és el resultat:I una altra cosa que es pot fer per a facilitar la lectura de la velocitat de la xarxa. Si feu servir xfce, potser trobareu que és una llauna haver de modificar les propietats del monitor de xarxa:


cada cop que canvieu d'interfície. A mi em passa sovint perquè de vegades faig servir una antena wifi externa i algun cop també utilitzo la connexió de dades del mòbil. El que faig -i que encara es pot millorar, per exemple associant-ho a una drecera de teclat- és tenir 3 fitxers de configuració de conky a més del .conkyrc, amb els noms .conkyrc.wlan0, .conkyrc.wlan1 i .conkyrc.usb0, cadascun d'ells amb el nom corresponent d'interfície de xarxa a l'última línia del fitxer, i aquests àlies definits al .bashrc:

alias wlan0="cp .conkyrc.wlan0 .conkyrc && killall conky && conky& exit"
alias wlan1="cp .conkyrc.wlan1 .conkyrc && killall conky && conky& exit"
alias usb0="cp .conkyrc.usb0 .conkyrc && killall conky && conky& exit"

 Així, quan canvio d'interfície només em cal obrir un terminal i teclejar l'àlies corresponent; en 1 segon ja tinc el conky mostrant la velocitat de la interfície de xarxa que vull :-)