Pàgines

dimarts, 22 d’octubre del 2013

Control parental amb OpenDNS

Voleu poder controlar els llocs web on pot accedir la vostra canalla a casa? Bé, aquesta solució us pot servir durant uns dies (fins que descobreixin com fer servir un proxy, per exemple :-P)

-obriu un compte a www.opendns.com
-configureu l'encaminador amb els DNS's d'OpenDNS:


-aneu a dashboard.opendns.com, settings, Web Content Filtering i deixeu-ho al vostre gust.
-si teniu IP dinàmica, instal·leu el programari per a Windows, Mac OS X o Linux per tal que a can OpenDNS sàpiguen en tot moment quina IP teniu i puguin filtrar el contingut tal com ho heu configurat al punt anterior.
-per a Linux es pot fer amb ddclient:

$ sudo pacman -S ddclient per a Arch o derivades
$ sudo apt-get install ddclient per a Debian o derivades

un cop instal·lat, configureu /etc/ddclient.conf tal com s'indica a http://forums.opendns.com/comments.php?DiscussionID=7723:

# Configuration file for ddclient generated by debconf
#
# /etc/ddclient.conf
 
daemon=300
syslog=yes
mail=root
mail-failure=root
pid=/var/run/ddclient.pid
ssl=yes
use=web, web=myip.dnsomatic.com
protocol=dyndns2
server=updates.opendns.com
login=your_email_address_registered_with_OpenDNS
password=your_OpenDNS_password
Your_OpenDNS_network_label


I també /etc/default/ddclient tal com expliquen al mateix lloc:

run_ipup="false"
run_daemon="true"
daemon_interval="300"

Ja està :-)