Pàgines

dissabte, 3 de maig del 2008

Com fer la declaració de la renda amb UbuntuMagnífic document fet per en Vicent Cubells en base a un post d'en Josep Sànchez (papapep) a la llista de correu dels ubuntaires catalans.
El missatge i el document fan referència a l'exercici 2006 però és perfectament vàlid per al 2007.
Per a descarregar els fitxers .df amb les dades per a incorporar automàticament al PADRE, cal anar a aeat.es, oficina virtual, altres opcions, descàrrega de dades fiscals (només Mozilla Firefox). Si dóna un error de restriccions al fer la consulta, cal canviar el valor "signed.applets.codebase_principal_support" a "true", accedint-hi mitjançant about:config a l'adreça, aquest valor al filtre i doble clic un cop trobat.
Per a poder fer la presentació, cal tenir instal·lat el certificat arrel de la FNMT, que es pot baixar d'aquí, després s'ha d'importar des de la pestanya "entitats" i marcar els tres propòsits del certificat.
Actualització 2009: la versió actual (11) del client de Citrix no arrenca. Cal fer el que indiquen aquí:

$ cd /usr/lib
$ sudo ln -s libXm.so.3 libXm.so.4

per a poder-lo arrencar i mapejar la carpeta on tenim les dades baixades, o encara millor, baixar la versió 10.6 per a estalviar-nos maldecaps.